حضور شرکت مرغ بهشت در پانزدهمین نمایشگاه صنعت دام،طیور،شیلات،دامپزشکی و زنبورداری نمایشگاه بین المللی مازندران-قائمشهر ۱۶ الی ۱۹ بهمن