معرفی محصولات

معرفی محصولات

تولیدات مجموعه پلت مرغ بهشت ، دان کرامبل و پلت در پنج نوع ویژه سنین مختلف پرورش طیور به شرح ذیل می باشد: استارفید : دوره مصرف آن از...

» ادامه مطلب
قیمت محصولات

قیمت محصولات

قیمت محصولات به تومان به ازای هر کیلوگرم: استارفید                ۳۲۸۰ استارتر                  ۳۰۹۰ رشد ۱     ...

» ادامه مطلب